Terapeuttiset joogatunnit

Mitä on terapeuttinen jooga?

Terapeuttisessa joogassa Maria Totro yhdistää kokemustaan ja koulutustaan joogaopettajana ja toimintaterapeuttina. Terapeuttinen jooga antaa työvälineitä kehon ja mielen hyvinvointiin harjoituksella, joka perustuu arviointiin, on tavoitteellinen ja yksilöllisesti räätälöitävissä.  Marian ohjaama terapeuttinen jooga mahdollistaa matalan kynnyksen joogaan tutustumisen ja sen harjoittamisen kaikille siitä kiinnostuneille sekä niille, jotka eivät jostain väliaikaisesta tai pysyvästä syystä voi osallistua tavallisille ryhmätunneille.

Toimintaterapeuttista osaamista ja näkökulmaa tuon erityisesti esille ohjatessani tunteja ja kursseja ikääntyneille tai toimintarajoitteisille henkilöille. Henkilön toimintaa voi rajoittaa jokin tilapäinen tai pysyvä fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen rajoite. Terapeuttista joogaa voi ohjaajan tukemana harjoittaa jokainen omasta hyvinvoinnistaan ja joogasta kiinnostunut, omien edellytysten, toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Ikääntyneiden joogaryhmä

Ikääntyneiden/Senioreiden joogaryhmän tavoite on ennaltaehkäisevä. Tavoitteena on mahdollistaa itselle merkitykselliseen toimintaan osallistuminen ja ryhmän tuoma psykososiaalinen tuki. Joogaharjoitusten avulla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista sekä sosiaalista toimintakykyä ja toiminnantasapainoa sekä ennaltaehkäistä kaatumisriskiä. Senioreiden joogaryhmä jatkuu taas uudella kurssilla marraskuun ajan. Laita viestiä jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan!

Kuinka terapeuttinen jooga eroaa tavallisesta joogasta?

Terapeuttinen jooga on tavoitteellista. Ennen joogatuntien suoritetaan kattava toimintaterapia-arviointi, jolla tunnistetaan henkilön tavoitteet eli mitä hän haluaa, tarvitsee ja pystyy tekemään. Ryhmätoiminnassa tavoitteet määritellään niin että ne vastaisivat suurimman osan tarpeisiin ja niin että ne olisivat saavutettavissa.

Arviointimenetelminä käytän muun muassa haastattelua, havainnointia ja itsearviointia. Arviointi tehdään aina yhteistyössä asiakkaan tai tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Terapeuttisen joogan ryhmätunneilla on enintään 6 henkilöä, jolloin harjoituksissa on aikaa yksilölliseen ohjaukseen. Apuna kurssin tavoitteiden saavuttamisessa käytetään toimintaterapeuttista ohjausotetta, jossa seurataan mm. kurssin rungon osalta Colen seitsemän askeleen asiakaslähtöistä ryhmätoiminnan mallia.

Miten terapeuttista joogaa voi harjoittaa?

Terapeuttista joogaa on mahdollista harjoittaa itsenäisesti Marian suunnitteleman ohjelman mukaisesti tai ryhmässä. Yksilöllisesti tai ryhmässä tehtävä joogaharjoitus mahdollistetaan tavalla, joka kunnioittaa perinteisiä joogaopetuksia toimintaterapian viitekehyksessä. Ryhmäharjoituksen edut ovat moninaiset, se antaa mahdollisuuden myös vertaistukeen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Terapeuttisella joogatunnilla voi olla erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi stressinhallinta, unettomuus, niska- hartia-alueen, selän tai lantioalueen ongelmat. Terapeuttisen joogan tunnit ohjataan aina yksilöllisesti, ne toteutetaan kurssimuotoisena ja suunnitellaan yhteistyössä osallistujien kanssa niin että tavoitteet ovat saavutettavissa.

Päätavoitteena terapeuttisen joogan harjoittamiseen voi joillekin olla mahdollisuus osallistua tavalliselle joogatunnille tai oppia elämään kivun kanssa, lisätä itsetuntemusta- ja luottamusta tai harjoitella stressinhallintaa.

Terapeuttista joogaa on mahdollista harjoittaa myös verkkoyhteyden kautta, joskin mielellään teen ensimmäisen arvioinnin siinä ympäristössä, jossa henkilö harjoitusta tulee tekemään. Lisätiedot ja ajanvaraukset alla olevan kaavakkeen kautta, kiitos!