Maria Totro

Maria Totro on toimintaterapeutti ( Arcada AMK), shiatsuhieroja (Luonnon Keskus)  ja jooganopettaja (KHYF). Maria on harjoittanut joogaa reilut 25 vuotta, valmistunut Suomen Joogaliitosta joogaohjaajaksi, opiskellut joogan opettamista ja joogaterapiaa sekä ryhmä- että yksityisopetuksessa Suomessa ja ulkomailla. Kouluttavina opettajina Marialla on ollut mm. modernin joogan isäksi sanotun Tirumalai Krishnamacharyan poika ja oppilas T.K.V. Desikachar ja joogaterapeutti/kouluttaja/ jooganopettaja Marc Beuvain.

Joogaa ja siinä käytettäviä eri työvälineitä on Maria ohjannut erilaisille ryhmille ja yksityistunteina yli 20 vuotta.  Lisäopintoja Maria on opiskellut mm. seksuaaliterveyteen, hoitavaan viestintään, mielenterveyden vahvistamiseen ja erityisesti ikääntyneiden liikuntaan, ravitsemukseen sekä terveyteen liittyen.  Maria on kirjoittanut  joogaan ja terveyteen liittyviä artikkeleita mm. joogalehti Anandaan ja Suomen Joogalehteen.

img-20160917-wa000220160918205042

Tässä Marian ajatuksia joogasta ja tavasta ohjata:

Haluan kannustaa jokaista tekemään rohkeasti omaa harjoitustaan, oman kehon lähtökohdan ja tarpeet herkästi huomioon ottaen. Jokainen harjoitus on ennen kaikkea mielenharjoitus, kuinka olla vielä enemmän läsnä omassa harjoituksessaan, jokaisessa sisään- ja ulos hengityksessä. Kumpi voittaa sinä vai sinun mielesi.

Jooga on keino hoitaa itseä, terveyttään, kehoaan, mieltään, tämä kaikki vaatii  säännöllistä harjoitusta ja ennen kaikkea jatkuvaa, lujaa, sinnikästä, mutta lempeää mielen ja kehon harjoitusta, omien rajojen löytämistä, kohtaamista, kunnioittamista.

Suunnitellessani tunteja pyrin mahdollisuuksien mukaan huomioon vuodenajan, kellonajan, tunnin pituuden, missä pidän tunnin, minkä ikäisiä ryhmässä käyvät ovat, mitä ammattia he harjoittavat, mitä muita aktiviteetteja heillä on. Myös mikä on heidän toiveensa mutta myös kapasiteettinsa, mikä tärkeintä, mitä tästä tunnista jää heille, mitä he haluavat harjoituksesta viedä kotiinsa, omaan elämään.

Kun herkistymme kuuntelemaan itseämme harjoituksen kautta, tulee myös muusta elämästämme asteittain erilaista. Kun teet hiljaista matkaa itseesi, jotakin paljastuu. Huomaamme haluavamme päästä eroon vanhoista huonoksi todetuista toimintatavoista ja luoda niiden tilalle uusia hyviä tapoja, jotka eivät enää perustu pelkoon.

Kuuntelemme herkemmin sisäistä navigaatttoriamme ja olemme enemmän tosia itsellemme, kaikissa sanoissa, teoissa ja ajatuksissa, yhteydessämme itseemme, toisiimme ja ympäristöömme.

Tunneilla ja kursseilla etsimme yhdessä ja yksin yhteyttä, kehon kautta omaan itseen, avoimesti ja rennosti, kevyesti ja vakavasti, lujasti ja lempeästi. Otamme harjoituksen avulla aikaa itselle, niin, että meillä jossain vaiheessa olisi tarpeeksi rohkeutta, kuunnella sitä mitä sisältämme nousee, tehdä se mitä koemme oikeaksi ja sitä kautta elää itsensä näköistä elämää.

Vaikka jokaisella viikolla on tunneilla tietty teema, muotoutuu, tarkentuu tunnin lopullinen sisältö vasta tunnin aikana. Pyrin ohjauksessani mahdollisimman suureen läsnäoloon ja luovuuteen koko tunnin ajan ja vaihdan tai korjaan tarvittaessa suuntaan.

Marian joogakoulu
Marian joogakoulu